Slide background LÆS MERE

Velkommen til HERA Family Office

HERA varetager familiens samlede finansielle forhold, herunder formueforvaltningen, cash management, pleje af lån og forsikringer samt den daglige administration.

Vores ydelser

HVAD VI GØR

Forvaltningen af større formuer er forbundet med høj grad af kompleksitet og er derfor også meget tidskrævende. Samtidig findes der ikke to familier med præcis de samme behov eller finansielle forhold.

HERA varetager den daglige pleje af formuen baseret på den enkelte families særlige ønsker og behov.

Fordelene for familien er bl.a.:

 • At familien ikke selv skal bruge tid på at pleje formuen
 • Tryghed med fokus på familiens interesser og ønsker
 • Løbende minimering af forvaltningsomkostninger
 • Tillid til at afkastet fra formuen løbende optimeres

HVORDAN VI GØR

HERA indgår individuelle rådgivningsaftaler, som har et langsigtet samarbejde for øje. Aftalen kan dog opsiges når som helst med omgående virkning. HERA aflønnes i form af et fast honorar pr. kvartal. Det skaber klarhed omkring samarbejdet og betyder, at familien kan gøre brug af alle HERA´s ydelser uden at skulle overveje evt. afledte omkostninger.

VORES YDELSER

FINANSIELT OVERBLIK

Kvaliteten i HERA’s rådgivning og service findes i detaljerne og den helhedsorienterede løsning af familiens samlede finansielle behov.

Vi ved, at det er afgørende, at den daglige administration af familiens økonomi fungerer optimalt, og at familien altid er sikret et let og overskueligt overblik over den samlede økonomi.

FORMUEOPTIMERING

Udover plejen af den likvide kapital er der en lang række andre finansielle forhold, som bør inddrages. Det kunne eksempelvis være optimering af formuestrukturen, således at familiens aktiver bliver placeret i de mest hensigtsmæssige skattemiljøer.

HERA er familiens personlige sparringspartner i forhold til alle aspekter af familiens finansielle forhold. Det sikre en helhedsorienteret løsning af familiens samlede behov, og giver familien optimal tryghed og frihed.

KAPITALFORVALTNING

HERA udarbejder en investeringsstrategi med fokus på familiens finansielle ønsker og mål, og hjælper også gerne med den løbende implementering, opfølgning og tilpasning af strategien samt værdipapirporteføljen.

HERA’s rådgivning omfatter:

 • Udarbejdelse af investeringsstrategi, herunder asset allocation, valg af aktivklasser samt risikomål
 • Taktiske tilpasninger ift. den langsigtende asset allocation
 • Valg af de bedste forvaltere til de forskelige aktivklasser
 • Løbende overvågning og risikostyring af porteføljen
REDEGØRELSE FRA FINANSTILSYNET
 

“Rådgivning baseret på en forståelse af familiens behov”

“Dedikeret til at varetage familiens interesser”

“Rådgivning på et uvildigt grundlag”

Om HERA Family Office

OM HERA

HERA Family Office tilbyder assistance med alle dele af familiens finansielle forhold: Formueforvaltning, cash management, pleje af lån og forsikringer, pensioner samt den daglige administration. Vi tilbyder samarbejde baseret på uvildighed, fortrolighed og 100% fokuseret på familiens værdier og ønsker.

Ved at rådgive og servicere flere familier opnåes nogle klare synergieffekter og stordriftsfordele, som kommer familierne til gode i form af bedre rådgivning og ikke mindst lavere omkostninger.

HERA Family Office har tilladelse fra Finanstilsynet til at yde rådgivning om investering, kreditaftaler, indlån, pension og forsikring.

HVORFOR HERA
 • Uvildig rådgivning
  — uafhængighed og ingen egne produkter
 • Omkostningsoptimering
  — få glæde af stordriftsfordelene
 • Optimal tryghed og frihed til familien
  — ”one point of contact”
 • Fokus på værdiskabelse
  — formueoptimering
 • Stærkt professionelt netværk
  — adgang til de bedste kapitalforvaltere m.v.
VORES MÅLSÆTNINGER

HERA arbejder ud fra nogle meget klare målsætninger:

 • Skabe tætte og langsigtede relationer til familien
 • Være familiens fortrolige sparringspartner
 • Yde uvildig rådgivning af højeste faglige standard
 • Bidrage til realiseringen af de investeringsmæssige målsætninger
 • Skabe en langsigtet og positiv formueudvikling
 • Varetage relationerne til familiernes leverandører professionelt og kompetent
 • Skabe en følelse af overblik, tryghed og frihed hos familien 
HVAD ER ET FAMILY OFFICE?

”Family Office” er blevet et begreb, som dækker over finansielle ydelser, som tilbydes særligt velhavende familier. Konceptet har eksisteret i udlandet i mange år, og er efterhånden udbredt til alle verdenens finansielle centre.

Traditionelt varetager et Family Office familiens samlede finansielle forhold, såsom formueforvaltningen, cash management, pleje af lån og forsikringer samt ikke mindst den daglige administration.

I modsætning til banker og andre wealth management firmaer, så adskiller et Family Office sig ved, at det ikke sælger investeringsprodukter til sine kunder. Det er således et helt afgørende forhold, at et Family Office kun arbejder på vegne af familien, og at rådgivningen er baseret på uvildighed samt uafhængighed af eksterne samarbejdspartnere. Honoreringen af et Family Office er derfor også udelukkende baseret på et fast honorar, så der ikke skabes incitamenter, som kan stride imod familiens interesser.

Som et alternativ til et Single Family Office, som kun rådgiver én familie, er Multi Family Offices blevet mere og mere udbredte. Et Multi Family Office arbejder ud fra de samme principper som et Single Family Office dog med den ene forskel, at et Multi Family Office rådgiver og servicerer flere familier. Det giver nogle fordele såsom, at det bliver muligt at etablere et større team af specialister, som i endnu højere grad kan forvalte familiens samlede formueforhold på et professionelt grundlag.

KLAGEANSVARLIG

I henhold til reglerne for finansielle virksomheder kan du rette henvendelse til nedennævnte person, såfremt du måtte have klager, som relaterer sig til HERA Family Office:

Klageansvarlig Jørgen Madsen
Mobil: 53 65 65 30
Email: jm@herafamilyoffice.dk

Eventuelle klager vil blive behandlet omgående.

om-jmJørgen Madsen

Jørgen Madsen er adm. direktør og stifter af HERA Family Office.

Jørgen har arbejdet indenfor den finansielle branche i 25 år, og har bl.a. været direktør for Private Banking i Nordea og SEB. Endvidere har han været adm. direktør i Skandinaviska Enskilde Banken A/S og GWT Fondsmæglerselskab A/S samt formand for private banking udvalget under finansanalytikerforeningen igennem flere år.

 

“Kontinuitet og tryghed omkring de finansielle forhold”

“Tilgængelige når familien har brug for os”

“Rettidig rådgivning tilpasset familiens situation”

Vores kunder

Vores kunder er formuende privatpersoner, familier, investeringsselskaber og fonde. Vi bruger betegnelsen ”familien”, da vores kunder råder over formuer af en størrelse, som typisk vil gå i arv til flere generationer. HERA’s kunder værdsætter ofte en meget høj grad af diskretion. Flere af kunderne har på trods af dette givet positive anbefalinger, hvoraf nogle af disse fremgår her:

”Det betyder meget for mig, at jeg kan have fuld tillid til, at det udelukkende er mine interesser som bliver varetaget. Det giver mig en tryghed og frihed til at fokusere på andre ting”

”Min familie og jeg har stor glæde af HERA Family Office. De sikrer os de bedste betingelser hos banker og omkring investeringer. De yder dygtig og uvildig rådgivning med fokus på vores specifikke situation, og samtidig løser de en lang række praktiske opgaver i forhold til vores økonomi. Men ikke nok med det: De besparelser vi har opnået står rigeligt mål med det vi betaler for servicen. Vi er kort fortalt rigtig godt tilfredse og anbefaler uden tøven HERA Family Office”

”Jeg har stor glæde af den uvildige sparring, som jeg opnår i min dialog med HERA. Deres erfaring og kompetencer indenfor bl.a. kapitalforvaltning gør, at jeg har fået optimeret mine finansielle forhold i langt større udstrækning end tidligere. De bidrager med viden og løsninger, som jeg ikke har fået fra andre”

Det er muligt at få samtlige referencer med angivelse af navn på referencegiveren, ved personlig og relevant henvendelse til HERA Family Office.

Kontakt os

Ring eller email og aftal et uforpligtende møde.

HERA Family Office

T: +45 53 65 65 30

E: info@herafamilyoffice.dk

© 2013 HERA Family Office